Tıbbi Tercüme, Tıbbi Çeviri ve Medikal Çeviri

Tıbbi Tercüme, Tıbbi Çeviri ve Medikal Çeviri

Tıp, hastalıkların iyileştirilmesi, hafifletilmesi ya da önlenmesi amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü olarak tanımlanabilir.(TDK, 2006). Tıp bilimi yalnızca bu bilgiyle sınırlı kalmayıp, pek çok alanla yakın bağlar kurmaktadır. Özellikle radyoterapi, pediatri gibi medikal uzmanlık gerektiren alanlarla da yakın ilişkiler içerisindedir. Bunların yanı sıra, biyokimya, farmakoloji, mikrobiyoloji gibi alanlarla bağlar kurmaktadır.

Tıbbın söz konusu alanlarla böylesi yakın ilişkiler içerisinde bulunması, tıp alanında ortaya çıkan iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihtiyaç duyduğumuz tıp çevirisine gereksinimi doğurmaktadır. Tıbbi çeviri ve tıbbi tercüme, herhangi bir çevirmen için uzmanlık gerektiren pek çok alanı kapsamaktadır.

Tıbbi çevirinin kapsadığı alanın geniş olmasından dolayı tercümanlar çalıştıkları her iki dil çiftine hakim olmalı, konuyu mümkün olan en yüksek derecede bilerek ve söz konusu alandaki eksiklikleri tamamlamalıdır.

Tıbbın insan bilgisinin en eski kollarından biri olduğuna şüphe yoktur. Tıbbın bu denli eskilere dayanması günümüzde bizlere zengin bir tıbbi terminoloji bırakmıştır. Bundan dolayı, mevcut terminoloji, M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanan Yunanca veya Latince kökenli birçok terimi barındırmaktadır. Bunlardan karsinoma, arter, hipodermis, terapi, kronik, tiroid ve şizofreni terimlerini buna örnek olarak gösterebiliriz.  Dolayısıyla söz konusu çeviriyi yapacak olan kişinin Latince ve Yunanca sözcüklere de hakim olarak, kendini bu açıdan geliştirmesi onun yararın olacaktır.

Tıbbın çok geniş alanlara yayıldığını ve pek çok disiplinle yakın ilişkiler içinde bulunduğundan söz etmiştik. Bu durum tıbbi metinlerin de çeşidini arttırmaktadır. Reçeteler, ürün ekleri, tıbbi cihazların kullanım talimatları, ameliyat epikrizleri, klinik çalışma protokolleri, tıbbi dergilerdeki makaleler, OTC ilaçlarının tanıtım ilanları, hastalar için bilgilendirilmiş onamlar, tıbbi kayıtlar, özel ders kitapları, hastane donanımları, patentleri vb. için yazılım ve kurulum kılavuzları vs. gibi belgeleri tıbbi metinlere örnek olarak verebiliriz.

Tıbbi dil kimi durumlarda hedef kitleye ve kullanılacak metin türüne bağlı olarak farklılık taşıyabilir.  Bir ağrı kesicinin tanıtımı için bir televizyon reklamında kullanılan dille, prospektüsünde kullanılan dil aynı olmayacaktır; Yine aynı şekilde, klinik bir çalışmaya katılım sağlayan hastalara yönelik bilgilendirme formunda kullanılan dil, söz konusu klinik çalışmanın protokolünde kullanılan dil ile aynı özelliği taşımayacaktır

Tıbbi metinlerin ana teması bilgilendirme olduğu için nesnel konular sunar ve bu yüzden tıbbi metinlerde kullanılacak dilin kişisel olmayan, objektif ve açık olması gerekir. Bu dili “bilimsel dil” olarak adlandırabiliriz. Tıbbi metinlerde duygulara ya da kişisel herhangi bir görüşe başvurma durumu söz konusu değildir. Bilim nesnellik gerektiren bir disiplindir bundan dolayı bilimsel metinlerde olası belirsizliklere yer bulunmamalıdır. Bundan dolayı tıbbi çeviri de tıbbi metinlerde gerekli olan bilimsel dil çerçevesinde yapılmalıdır.

Aynı zamanda hedef dilde sözü edilen bilgiye bağlı kalınarak çeviri yapılmalıdır. Örneğin bir ilacın prospektüsü tercüme edilirken yan etkilerinin düzgün bir şekilde, eksiksiz ve kaynak dilde verilen bilgiler dahilinde çevrilmesi ilacın kullanırken kolaylık sağlayacak, olası yan etkiler ile ilgili olarak bizi doğru bilgilendirecektir. Aynı şekilde hasta raporunun düzgün bir şekilde çevrilmesi hastanın sağlığı açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Tıp alanındaki bilgileri ve yeni keşifleri yaymada tıbbi çeviri çok önemli bir rol oynamaktadır. Yalnızca tıbbi bilgileri yaymadaki önemi değil aynı zamanda yabancılara veya azınlıklara sağlık hizmetleri sağlamada da tıbbi çevirinin önemi oldukça büyüktür. Bundan dolayı tıbbi metinlerin çevrilmesinde tıbbi tercümanların nitelikleri, doğrulama ve gözden geçirme yetenekleri, terminolojiye olan hakimiyetleri, söz konusu alan hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu durum alanında uzman tercüman kadrosuna sahip bir tercüme şirketinin markasıyla çalışmayı gerektirmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi bünyesinde bulunan Kurumsal Tercüme markası müşterilerinin taleplerini, beklentilerini, tıbbi terminolojinin gerektirdiği bilim dilini, kaynak dili ve erek dili göz önünde bulundurarak uzman tercüman kadrosuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme bünyesi altında faaliyet gösteren Kurumsal Tercüme markası, tıbbi tercüme ve tıbbi/medikal metinlerin çevirisinde uzman ekibi ile dikkatli ve büyük hassasiyet içerisinde çalışmaktadır.

EN 15038 kalite belgesi çerçevesinde çalışmalarını yürüten Kurumsal Tercüme markası kurulduğu günden bu yana etik değerlerine bağlı kalarak kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimat faktörlerini bir arada barındırarak tercüme ve çeviri hizmetini yürüten Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme çatısı altında kendini geliştirmekte ve geliştirmeye devam etmektedir.

Tıbbi tercüme, tıbbi çeviri ve medikal çeviri hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden bilgi alabilir, 0212 221 45 21 numaralı sabit hattımızdan ve 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan bizlere ulaşabilir, müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.


Gönderiyi Paylaş!