Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmeti konusunda sektörün lideri olmayı yıllardır sürdüren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi uygun fiyat, hız ve kalite kriterleri kapsamında hizmet vermektedir.

Yeminli Tercüme Nedir? Ve Yeminli Tercüme Evraklarının Kullanım Alanları

Resmi evrakların başka bir dilde tercüme ve çeviri işlemi yapılması gereken durumlarda tercüme evrakının da resmi olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple resmi belgelerin tercüme ve çeviri işlemi yapılmasının ardından yeminli tercüman tarafından ıslak imza ve kaşe yapılarak yeminli tercüme ve yeminli çeviri işlemi gerçekleştirilir.

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri evrakları gümrük işlemlerinde ve gümrük evraklarında, vize başvurularında alınan orijinal evrakların konsolosluk diline çevrilmesinde, nikah, vatandaşlık ve oturum işlemleri sırasında göç idaresi, valilik, noter, nikah dairesine ibraz edilecek yabancı menşeili evraklarda, şirket kuruluşu ve buna benzer tercümesi yapılmış bir evrakın resmi bir makama ibrazının söz konusu olduğu yerlerde yeminli tercüme işlemi uygulanmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi Perpa Ticaret Merkezi’nde kurulduğu günden bu yana geniş tercüme ekibi ile Beyoğlu 25. Noterliği ve Beyoğlu 58. Noterliği iş birliği ile tüm evraklarda yazılı olarak yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmeti sunmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, kalitesini ve kalitesine bağlı sektörel başarısını edindiği EN 15038 Hizmet Kalite Standardı çerçevesinde gerçekleştirdiği prosesi ile de ortaya koymaktadır.

Yeminli Tercüme İşlemi Aşamaları

Yeminli tercüme bürosu çalışanı yeminli tercüman tarafından kurum ya da kişi talebi ile resmi belgenin çeviri işleminin yapılmasının ardından tercüme edilen evraka tercümanın kimlik bilgileri, tercümenin aslına uygun ve doğruluğunu taahhüt eden ibare ve ıslak imza ve kaşe yapılır. Bu şekilde tercüme evrakı orijinal evrak gibi resmiyet kazanmış olur.

Yeminli Tercüme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Rakamlara, isimlere, tarihlere dikkat edilmeli, yapılan çeviri hassasiyetle tekrar kontrol edilmelidir.
 • Özellikle Yunanca, Rusça, Arapça gibi alfabe değişikliği bulunan dillerde çevirisi yapılan özel isim ve bilgilerin doğruluğu büyük dikkat gerektirir ve mümkünse evrak sahibine kontrolü sağlatılmalıdır.
 • Yeminli tercüman ataması doğru yapılmalı ve evrakın terminolojisi konusunda uzman ve deneyimli kişiler tercih edilmelidir.
 •  Yeminli tercüme belgesinde yeminli tercümanın adı, soyadı, imzası, tercümenin aslına uygun olarak kaynak dilden hedef dile yapıldığına dair ibare ve kaşe bulunmalıdır.

Yeminli Tercüman; resmiyet kazandırmak amacıyla tercüme ve çeviri işlemi yapılan belgelere noterde yemin ederek aldığı yeminli tercüman unvanı kapsamında tercüme belgesine ıslak imza ve kaşe yaparak tercümenin doğruluğu beyanında bulunabilecek yetkiye sahip tercümanlardır.

Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

Üniversitelerin Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dilbilimi vb. bölümlerinden mezun tercümanların gerekli koşulları sağlaması durumunda notere ya da yeminli tercüme bürolarına başvuruda bulunarak noter huzurunda yemin eder ve yemin zaptı ile birlikte yeminli tercüman unvanı elde etmiş olur.

Yeminli Tercüman Olma Şartları

 • Yeminli tercümanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
 • Sabıka kaydı bulunmamalıdır.
 • Zabıt işlemlerinin yapıldığı noterin bağlı bulunduğu il sınırları dahilinde ikamet etmek zorundadır.
 • Dil bilgi ve becerisini lisans diploması ya da dengi bir belge ile ispat edebilmelidir.

Yeminli Tercüme ile Noter Onaylı Tercüme Arasındaki Farklar

Yeminli tercüme çevirisi yapılan belgenizin üzerinde yalnızca yeminli tercüman adı soyadı imzası ve kaşesi bulunması işlemiyken, noter onaylı tercüme bazı resmi kurumların talebi üzerine yeminli tercüman tarafından tercüme işlemi gerçekleştirilen evrakın noter tarafından tasdik edilip onaylanması işlemidir.

 • Yeminli tercüme ve yeminli çeviri evrakı sadece yeminli tercüman tarafından ıslak imza ve kaşe yapılarak tasdik edilirken noter yeminli tercüme ve noter yeminli çeviri işlemi yeminli tercümanın ardından belge noter tarafından tasdik edilir.
 • Yeminli tercüme evrakı tek nüsha ya da müşteri talebi sayısınca hazırlanır. Noter yeminli tercüme evrakı müşteri talebi adedinden bir fazla hazırlanır ki bu fazla nüsha noterde muhafaza edilir.
 • Yeminli tercüme işlemi sonrası apostil yapılmaz iken noter yeminli tercüme evrakları noter tasdiki ardından kaymakamlık ve valiliklerde apostil yapılır.

Yeminli Sözlü Tercüme; yabancı uyruklu vatandaşların kamu kurumlarında ya da resmi makamlarda yaptırdıkları işlemler sırasında görevli ve yabancı uyruklu kişi arasında ya da var ise taraflar arasındaki konuşmaları aktarmak, düzenlenen belgeleri yabancı uyruklu vatandaşın diline çevirmek amacı ile sözlü tercüme işleminin yemin beyanı çerçevesinde gerçekleşmesi işlemidir.

Yeminli Sözlü Tercüme Kullanım Alanları

Yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri esnasında ticaret odalarında, yabancı uyruklu kişilerin araç satışı, gümrük vekaleti, gayrimenkul ve tapu işlemleri için vekalet, satış ve devir işlemleri,  hisse devri vekaleti, imza beyanı gibi işlemler sırasında noterde, iki yabancı uyruklu kişinin evlenmesi durumunda tarafların beyan ve cevaplarını belirtmek üzere nikahlarında, yabancı uyruklu kişilerin mahkeme ve adliyelerde ifadelerinin, iddia ve savunmalarının, karakol ifadelerinin, savcılık soruşturmalarının çevrilmesi işlemleri için yeminli tercüman bulundurma zorunluluğu vardır.

Yabancı uyruklu vatandaşların şirket kuruluş işlemleri, yeminli tercüman tarafından şirketi kuruluş amacı, şirketin ortaklarının kimler olduğu, şirketin ne kadar süreyle kurulduğu, sermayesinin ne kadar olduğu şirketin kurucusu yabancı vatandaşa ve ortaklarına anlatmak üzere ticaret odasında bulunması ile gerçekleştirilir.

Kişinin yabancı uyruklu bir kişiye araç satışı, hissesini devretmesi, vekalet vermesi gibi durumlarda da noterliklerde yeminli tercümana ihtiyaç duyulmaktadır.

Okeanos, yukarıda belirtilen işlemler dahil birçok işlemde sözlü yeminli tercüme ve sözlü yeminli çeviri işlemini anadil düzeyinde dil bilgisine sahip bir ekiple gerçekleştirmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi başta İngilizce yeminli tercüme, Arapça Yeminli Tercüme, Almanca Yeminli Tercüme olmak üzere Rusça Yeminli Tercüme, Farsça Yeminli Tercüme, Çince Yeminli Tercüme ve diğer pek çok dilde yeminli tercüme hizmeti sunmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketinin yeminli tercüme, acil yeminli tercüme, yeminli sözlü tercüme hizmetleri ile ilgili olarak daha detaylı bilgiye ulaşmak ve fiyat teklifi almak için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ve 0212 221 45 21 numaralı sabit hattımızdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.


Gönderiyi Paylaş!