HUKUKİ TERCÜME ve HUKUKİ ÇEVİRİ


HUKUKİ TERCÜME ve HUKUKİ ÇEVİRİ

Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri Hizmeti
Hukuk metinlerinin dili kişinin kendi anadili bile olsa eğer hukuki terminoloji ile bir bağlantısı yoksa anlaşılması ve çözümlenmesi zordur. Örneğin kendi anadilinizdeki mahkeme kararını, yasa maddelerini ya da tüzük metinlerini okuduğunuzda kullanılan dilin ağır olması sebebiyle anlaşılamayan kısımları olacaktır. 


Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri işlemleri sözleşme, anlaşma, mahkeme evrakları, boşanma kararları, ihtilaflı sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, hukuki yazışmalar, şartname, yönetmelik, vasiyetname, ihtarname, ihbarname, mevzuat tercümesi, şirket ana sözleşmeleri, dernek tüzükleri, genelgeler, yasa maddeleri gibi evrakların hukuki tercüman tarafından tercümesinin yapılmasıdır. Hukuk sistemleri ülkeler arasında farklılık göstermekte ve iki dil arasında hukuki tercüme yapan tercüman ve editörün dillere ait ülkelerin hukuk sistemlerini terim ve terminolojilerini bilmek zorundadır. Seküler ve dini hukuk sistemleri arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu iki sisteme ait diller arasında yapılacak çevirilerde tercüman çok dikkatli davranmalıdır. 


Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri dosyalarını diğer alanlardan ayıran özelliklerden biri de kültüre bağlı olmasıdır. Hukuk, bütüncül ve aynı zamanda farklı yapı ve sistemlere tabi olan geniş ve karmaşık bir sistemdir. Hukuk, medeni hukuk, ceza hukuku, vergi hukuku, uluslararası hukuk, sigorta hukuku, şirket hukuku, mülk hukuku ve deniz hukuku vb. alt sistemlere ayrılmıştır. 


Kurumsal Tercüme tüm hukuki tercüme ve hukuki çeviri projelerinde profesyonel, hukuk eğitimi almış ve tercüme yaptığı her iki dile ait hukuk sistemi konusunda bilgi ve deneyim sahibi tercüman ve editör kadrosu ile hukuki terminolojiye uygun tercüme ve çeviri hizmeti sağlamaktadır.


Daha detaylı bilgi ve sorularınız için info@kurumsaltercume.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
 


Anahtar Kelimeler :