Ardıl Tercüme


Ardıl Tercüme ve Ardıl Çeviri

Ardıl Tercüme, bir dilde gerçekleştirilen sözlü ifadelerin herhangi bir ekipman kullanmadan konuşmacının ardından yapılan tercüme şeklidir. Ardıl tercüme ve ardıl çeviri iki kişi arasında, bir konuşmacının grup karşısında ya da iki grup arasında gibi birçok şekilde basın toplantıları, toplantılar, şirket kuruluşları, mahkemeler, ifade alımlarında, seminer ve eğitimlerde, gezi ve tanıtımlarda, fuarlarda, makine kurulumlarında gerçekleştirilebilir.

Akademik tercüme de konuşmacı cümlesini tamamlar. Sonrasında tercüman konuşmacının cümlesini hedef dile sözlü olarak çevirir. Ardıl tercüme sözlü tercüme alanında en yaygın olarak kullanılan ve simultane tercümeye göre daha az kompleks bir yapıya sahiptir. Ardıl tercüme yapan tercümanın dilbilgisi ve konuşmasının ve telaffuzlarının çok iyi olması gerekir. Ardıl tercümede daha çok karşılıklı diyalog söz konusu olup tercüman her iki dil yönünde çeviri yapabilir.

Ardıl tercüme yapacak olan tercüman genellikle organizasyon öncesinde organizasyonun konusu ve program ile ilgili detaylı bilgiler edinmelidir. Ayrıca organizasyon öncesi ön görüşme ya da toplantı yapılması ya da organizasyon konusunda terminolojik çalışma yapması gerekebilir.

Ardıl tercüme;

  • Fuar organizasyonlarında yerli ve yabancı fuar katılımcıları arasında iletişimi sağlamak amacıyla
  • Çok uluslu gerçekleştirilen davet veya organizasyonlarda yabancı müşteri ya da misafirlere mihmandarlık hizmeti olarak
  • Yabancı dilde yapılan toplantı ya da eğitimlerde bir kişiye yanına oturarak fısıltı şeklinde
  • Hastanelerde tedavi sırasında ya da şirket kuruluşu işlemlerinde ticaret odalarında veya kamu kurum ve kuruluşlarında yabancı vatandaşlara eşlik ederek sözlü beyanlarda veya iletişim sırasında
  • Fabrikalarda makine kurulumları ya da eğitimlerde teknik ekip arasında iletişimi sağlamak amacıyla
  • Basın toplantılarında ya da televizyon ya da radyo programlarında yabancı konuklara tercüme yapmak gibi birçok alanda düzenlenmektedir.

Sertifikalarımız