Güvencemiz


Güvencemiz

Uzun yıllar başarıyı ve yıllardır sürdürülebilen iş hayatı temel olarak güven sağlamakla mümkün kılınabilir. Kurumsal Tercüme, tercüme sektöründe yürüttüğü tüm işleyişi ve çalıştığı projelerini üyesi olduğu EN 15038 Tercüme Standartları kapsamında güvence altına almaktadır.

Tarafımızdan yapılan bütün projelerimiz süresiz olarak güvencemiz altındadır…

Tercüme Teklif, Proje Kabul, Tercüme, Kontrol ve Teslimat Sürecinde Güvence

Kurumsal Tercüme projenizin firmaya ulaştığı andan itibaren projenizin teslim edilmesi ve teslimat sonrası sürece kadar projelerinize dair her türlü güvenceyi yerine getirmeyi hedeflemiş bu hedefi EN 15038 Tercüme Standartları çerçevesinde yıllarca başarı ile yürütmektedir.  

Projeleriniz mail yoluyla ya da elden şirketimize ulaştığında net ve anlaşılır, etik değerlere dayalı, projenize dair yapılacak işlemler dikkate alınarak fiyat teklifi iletilir. Fiyat teklifi, net, açık, anlaşılabilir olup herhangi bir yanlış anlaşılma veya tereddüt yaratmayacak şekilde tarafınıza iletilir.

Satınalma departmanı tarafından tarafınıza iletilen proje teklifi onaylandıktan sonrasında proje kabul aşamasında projenizin kaynak dil, hedef dil, süresi, terminolojisi, dosya türü ve yapılması talep edilen diğer işlemler dikkate alınarak oluşturulan kabul süreci müşteri talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Bu süreçte taahhütlerin dışına çıkılması durumunda ya da taraflarca yaşanacak anlaşmazlıklar halinde yetkili mahkemeler müşteriye bildirilir. Bu süreçte iş akdi müşteriye iletilir.

Tercüme, kontrol, edit işlemleri aşamasında projenize uygun, akıcı dilde, doğru dil ve dilbilgisi kullanımı konusunda ve önceliğimiz olan çeviri kalitesi gerekli taahhütler kapsamında yerine getirilir.

Projeleriniz talepleriniz doğrultusunda uzman ve deneyimli tercümen, kontrolör ve editör denetiminden geçer, ihtiyaçlarınıza uygun taahhüt edilen teslim tarihinde tarafınıza teslim edilir.

Teslimat sonrasında projenizin takibi firmamız tarafında halen devam etmekte ve proje teslimini takiben 30 gün içerisinde müşterilerimize “Müşteri Memnuniyet Anketi” iletilir ve yazılı ve sözlü müşteri memnuniyeti sorgulanır.

Teslimat sonrası projenizde istenilen değişiklik talepleriniz yazılı olarak alınır ve gereklilikler yerine getirlir.

Kurumsal Tercüme şirketi olarak tercüme süreci boyunca yapılan tüm işlemler raporlama şeklinde veya değerlendirmeler ile kayıt altında tutulmaktadır. Proje süresince kurumsal müşterilere özel atanan kurumsal müşteri temsilcileri tarafından proje süreci ile igili müşteriye detaylı bilgilendirme yapılır.

Şirketimiz bize ulaştığınız ilk andan itibaren projenizin tercümesinin yapılıp teslim edilmesine ve teslimat sonrasına kadar bütün yaşanan çözüm ortaklığı sürecinde, etik, kaliteli, hızlı, açık ve açıklayıcı yaklaşımı güvence altına alıp profesyonel hizmet ve müşteri memnuniyetini taahhüt eder.

Gizlilik Konusunda Güvence

Tercüme projeleriniz, ilaç araştırma ve çalışmaları, şirket sözleşmeleri, ihale dökümanları, patent dosyaları, makaleler, kişisel ve kurumsal birçok bilgiyi barındırmaktadır.

Kurumsal Tercüme projelerinizin gizliliğini ve hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını garanti ve taahhüt eder. Ayrıca müşteri talebi doğrultusunda taraflar arasında Gizlilik Sözleşmesi imzalayarak bu taahhütü güvence altına alır.

Talebinizin şirketimize ulaşması, tekliflendirme ve teslimat esnasında güvencemiz tarafınıza yazılı ve sözlü olarak müşterilerimize aktarılmaktadır. Bütün bu süreçlerden geçerek işlemleri sonuçlanan ve müşterimize teslim edilen projelerimizin, teslimatı takiben telefon ile sözlü olarak takibi yapılmaktadır. Teslimatınız sonrası 30 gün içerisinde “müşteri memnuniyet anketi” gönderilmekte ve sonuçları takip edilmektedir.

Teslimattan sonra, talep edilebilen, gerek yapılan tercümede, gerek teknik kelimelerde kullanım tercihlerin farklılığında, gerek ise teslimat esnasında düzenlenen dosya formatıdan kaynaklı dosyadan farklı olması durumunda aşağıdaki belirtilen işlemler sırasıyla uygulanarak kısa süre içerisinde düzeltilmekte ve müşterimize dosya geri teslim edilmektedir;

a-     Proje sorumlumuz tarafından talebiniz yazılı olarak dosya ile birlikte teslim alınır.

b-     Şirketimiz bünyesinde ilgili birim istenilen değişiklik, düzeltme, ekleme ve/veya çıkartma için yazılı olarak bilgilendirilir.

c-      Yeniden kontrol ve düzenlemeleri tamamlanan dosya tekrar denetmen veya editör tarafından kontrol edilir.

d-      Tekrar kontrolleri yapılarak tamamlanan dosya proje sorumlumlumuz tarafından müşterimize geri teslim edilmektedir.

Sertifikalarımız