Hukuki Tercüme


Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri

Hukuk, hem bütüncül hem de farklı yapılar ve sistemlere tabi olan çok geniş ve kompleks bir sistemdir. Medeni hukuk, ceza hukuku, vergi hukuku, uluslararası hukuk, sigorta hukuku, şirket hukuku, mülk hukuku ve deniz hukuku gibi alanlara ayrılmış olup hukuk sistemleri ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Yabancı uyruklu vatandaşların boşanma ve velayet davalarında boşanma evrakları çevirisi, veraset davalarında, ticari anlaşmazlık durumlarında sigorta ve ticari evrakların tercümesinde deniz ulaşım ve ticaretinde yaşanan sorunlarda, dava ve adli yazışmalarda, hukuki sözleşme, anlaşma ve vekalet işlemlerinde bireyler ve kurumlar tarafından hukuki tercüme veya hukuki çeviri ihtiyacı doğar.

Hukuki tercüme veya hukuki çeviri tercüme yapılan her iki dile ait ülkenin de hukuk sistemine ve toplum kültürüne profesyonel derecede hakim olunmalı, yasaların ya da terimlerin diğer dildeki karşılığının en doğru şekilde tespit edilmeli ve o doğrultuda çeviri yapılmalıdır. Kurumsal Tercüme hukuki tercümede yılların deneyimi sayesinde terminolojiye hakim ve bu konuda uzmanlaşmıştır. Bu tür dosyalar hukuk alanında eğitimli deneyimli tercüman ve editörlerin çalışmaları sonucunda kaliteli şekilde teslim edilir.

Hukuki tercüme evrakları genel itibariyle resmi kurumlara ibraz edilmesi sebebiyle yeminli tercüman onaylı, noter onaylı, apostilli, konsolosluk onaylı olarak hazırlanması gerekebilir. Kurumsal Tercüme hukuki evraklarda kaliteli çözüm ve resmi onay işlemlerini yerine getirir.

 • Vekaletname
 • Muvaffakatname
 • Alım satım akdi
 • Boşanma kararı
 • Velayet davaları
 • Dernek iç tüzüğü
 • Genelgeler
 • Taahhütname
 • Kararname
 • İhbarname
 • Beyanname
 • İhtarname
 • Yönetmelikler
 • Vergi Evrakları
 • Vasiyetler
 • Mahkeme kararı
 • Tapu
 • Senet
 • Sözleşme
 • Yasa maddeleri
 • AB Mevzuatı
 • Ticari sözleşme
 • Şirket tüzüğü
 • Teknik ve İdari şartnameler

Gibi birçok alanda ya da konuda hizmet verdiğimiz hukuki tercüme evraklarınız için firmamızın kurumsal müşteri temsilcileri 0212 221 45 21 numaralı telefonundan arayarak iletişime geçebilirsiniz.

 

Sertifikalarımız