İş Süreçlerimiz


EN 15038 Kapsamında Yazılı Tercüme Süreci

Yazılı tercüme teklif ve teklif sonrası onay ve işleyiş süreci Kurumsal Tercüme şirketi sınırlarında sahip olduğu EN 15038 Tercüme Hizmetleri Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Teklif Verme Süreci

Kurumsal müşteri temsilcileri tercüme talebinde bulunan kişi ve kurumlara “TERCÜME TALEP FORMU” iletmesi ile süreç başlar. Tercümesinin yapılması istenilen dosya ile talep formu detaylı incelenir. Kaynak metnin türü, yapılacak işlem, hedef dil, kullanılacak kaynak, terminolojiye uygun tercüman atama, tercüme projesine uygun kontrolör ve editör atama gibi kriterler değerlendirilir. Tüm bu kriterler çerçevesinde müşteriye teslim tarihi ve fiyatlandırma iletilir.

Proje Kabul Süreci

Kurumsal müşteri temsilcileri tarafından uygulanan süreçtir. Müşteriye iletiln fiyat teklifinin kabul edilmesi sonrasında müşteriye verilecek olan hizmetin niteliğini, işlemlerini, tarafların sorumluluklarını, fatura tutarını, teslim tarihini, teslim şeklini, anlaşmazlık durumunda yetkili mahkemeleri, müşteri talebi doğrultusunda gizlilik sözleşmesini iletir, proje sorumlusuna projeyi detaylarıyla teslim eder. Hedef dil, kaynak dil, dosyanın terminolojisi, müşteri bilgileri, dosyanın türü, teslimat tarihi gibi bütün bilgiler “TERCÜME TALEP FORMU” dahilinde proje sorumlusuna teslim edilir.

Projelendirme

Bu süreç proje sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. “TERCÜME KABUL PROJE FORMU” doldurulur. İdari kayıtlar tamamlanır ve muhasebe tarafından cari kart açılır. Hizmet ve gizlilik sözleşmesinin müteriye teslim edilmesi varsa eksik ya da doldurulmamış bilgilerin ilgili departmanlara ve yetkililerine iletilmesi, kayıtların kontrolü, bu süreç içerisinde gerçekleşir. İletilen proje bilgileri dahilinde rojeye uygun hedef dildeki tercümanın, müşteri talebi ise kontrolörün beirlenmesi, terminoloji konusunda uzman editörün belirlenmesi ve projeye atanması, varsa müşterinin proje ile ilgili özel taleplerinin iletilmesi, mizanpaj yazpılacak ise ne tür süreç olacağının planlanması ve iletilmesinin ardından projede görevli tercümana proje iletilir ve tercüman tercüme işlemine başlar.

Tercüme

Proje sorumlusu tarafından iletilen projenin terminolojisine uygun bir şekilde, dilbilgisi kuralları, yazım ve imla kurallarına, akıcı dil kullanımına dikkat edilerek tercüme yapılma sürecidir. Tercüme tamamlandıktan sonra tercüman tarafından tekrar kontrolü sağlanır. Varsa eksiklikler ve hatalar giderilir ve “TERCÜMAN TESLİMAT RAPORU” ile proje sorumlusuna tercüme projesi teslim edilir.

Denetleme (Kontrol)

Proje sorumlusundan teslim alınan tercüme projesi denetmen (kontrolör) tarafından kontrol edilir. Proje ile birlikte teslim alınan “TERCÜMAN TESLİMAT RAPORU”nun incelenmesi, tercümenin, dilbilgisi, yazım ve imla kuralları, terminoloji açısından kontrolünü sağlar, varsa eksikler ve yanlışlar giderilir. İkinci kontrol aşaması sonrasında “DENETMEN PROJE TESLİMAT FORMU” ile birlikte tercüme projesi proje sorumlusuna teslim edilir.

Editör Kontrolü

Proje sorumlusu tarafından “DENETMEN PROJE TESLİMAT FORMU” alanında uzman editöre teslim edilir. Proje uzman editör tarafından son kez tüm kriterleri göz önünde bulundurularak incelenir. Varsa eksikler ve hatalar giderilir. “EDİTÖR KONTROL RAPORU” doldurularak rapor ile birlikte dilbilgisi, imla kuralları, dil akıcılığı, terminoloji bütünlüğü açısından incelenen tercüme dosyası ilgili proje sorumlusuna teslim edilir.

Proje Sonlandırma

Proje sorumlusu tarafından tamamlanan aşamadır. Proje sorumlusu tercüman, denetmen ve editörden aldığı raporları, raporlar ile birlikte müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak  tercüme dosyasını inceler, muhasebe departmanına projenin kapanışını bildirir, proje ve raporlar arşivlenir, tercüman, denetmen ve editörün değerlendirmesini yapar, proje teslimat şekline uygun olarak satış departmanına teslim edilir.

Teslimat

Teslimat aşaması satış departmanı tarafından gerçekleştirilir. Proje sorumlusundan teslim alınan dosya, müşterinin özel talepleri açısından ve kaynak metinle karşılaştırılarak incelenir ve uygun teslimatı yapılır.

Sertifikalarımız