Resmi Belge (Matbu evrak) Tercümesi


Resmi Yeminli Tercüme / Yeminli Tercüme

Vize başvuruları, vatandaşlık işlemleri, şirket kuruluşları, mahkemeler, belediyeler, konsolosluklar, kamu kurumları, ihaleler, ortaklık ya da anlaşmalar sırasında bir evrakın tercümesinin yanı sıra çeşitli onaylarla resmileştirilmiş haliyle ibraz edilmesi gerekmektedir. Yeminli tercüman onayı, noter onayı, apostil işlemi, konsolosluk onayı, bakanlık onayı gibi evrakın ibraz edileceği kurum tarafından belirlenen işlemler ve kriterler sonrasında düzenlenmiş tercüme işlemine resmi yeminli tercüme veya yeminli tercüme işlemi denir. Yeminli tercüme, noter kaydı bulunan yeminli tercümanlar tarafından çevrilmekte olup tercüme işlemi sonrasında evrakın çıktısı alınıp ilk etapta yeminli tercüman tarafından onayı yaptırılır. Sonrasında kurum talebi doğrultusunda çeşitli onaylardan da geçebilmektedir. Yeminli tercüme talebi sırasında evrakın orjinalinin tercüme şirketine ibrazı gerekmektedir.

• Diploma Çevirisi

• Teknik Şartname Çevirisi

• Tez-Ödev Çevirisi

• Evlenme Cüzdanı Çevirisi

• Doğum Belgesi Çevirisi

• Maaş Bordrosu Çevirisi

• Şirket Yazışmaları Çevirisi

• Vize Evrakları Çevirisi

• Pasaport Çevirisi

• Konsolosluk Belge Çevirisi

• Vasiyetname Çevirisi

• Apostil Tasdikli Çeviri

• Banka Raporları Çevirisi

• Hisse Bilgileri Çevirisi

• Katalog Çevirisi

• Teknik Çeviri

• Sağlık Raporu Çevirisi

• Sözleşme Çevirisi

• Boşanma Kararı Çevirisi

• Kitap Tercümesi

• Ölüm Belgesi Çevirisi

• Mektup Çevirisi

• Web Sitesi Çevirisi

• Sağlık Raporu Çevirisi

• Transkript Çevirisi

• Poliçe Çevirisi

• Kar ve Zarar Raporları Çevirisi

• Tanık İfadeleri Çevirisi

• Dava Dosyası Çevirisi

• Kalite Belgeleri Çevirisi

• Kullanım Kılavuzu Çevirisi

• Vekaletname Çevirisi

• İmza Beyanname Çevirisi

• Muvafakatname Çevirisi

• 184 formu ve zarf Çevirisi

• Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi

• Kimlik Çevirisi

• Sabıka Kaydı Çevirisi

• Sertifika Çevirisi

• Protokol Çevirisi

• İlgili Makama Yazı Çevirisi

• CV(Özgeçmiş) Çevirisi

• Yaşam Belgesi Çevirisi

• Bodro Çevirisi

• Geçici Mezuniyet Belgesi Çevirisi

• Ehliyet Çevirisi

• Fatura Çevirisi

• Dekont Çevirisi

• Bekarlık Belgesi Çevirisi

• Dilekçe Çevirisi

• Hesap ekstresi Çevirisi

Gibi evraklarda yeminli tercüme işlemi geçekleştirilerek kişi veya kuruma teslim edilir. Yeminli tercüme konusunda daha detaylı bilgi ve sorularınız için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Sertifikalarımız