Sözlü Tercüme


Sözlü Tercüme ve Sözlü Çeviri

Yazılı tercümeden farklı olarak bir dildeki sözlü ifadelerin çeşitli yöntemlerle başka bir dilde sözlü olarak ifade edilmesine sözlü tercüme denir. Sözlü tercüme yapılan işleme göre farklılıklar göstermektedir. Ekipmanla veya ekipman kullanmadan yapılır. Çeşitli alan ve terminolojilere de ayrıştırılmaktadır. Sözlü Tercüme ve Sözlü Çeviri çeşitleri;

  • Ardıl Tercüme
  • Simultane Tercüme
  • Fısıltı Tercüme
  • Stenografi
  • Telekonferans Tercüme
  • Fuar Tercümanlığı

Ardıl Tercüme, iki ya da daha fazla kişi arasında ya da bir kişi ve dinleyici bir grup arasında teknik ekipman kullanmadan yapılmakta olup, konuşmacının cümlelerini tamamladıktan sonra konuşmasına ara verip tercümanın konuşmacının ardından çeviri yapmasıdır.

Simultane Tercüme, kişi ya da gruba hitap eden bir konuşmacının konuşmalarını kulaklık, mikrofon ve ses sistemleri eşliğinde konuşmacı ile aynı anda farklı bir dile çevrilmesi işlemidir. Dinleyiciler konuşmacının sözlerini farklı dil veya dillerde kulaklık yardımı ile eş zamanlı dinleyebilmektedirler. Simultane tercüme, konferans, sempozyum, canlı yayın, lansman, eğitim, toplantı gibi birçok alanda yapılmaktadır.

Simultane tercümede tercümen konuşmacının yanında değil özel tercüman kabinlerinde teknik sistem kullanarak çeviri yapmaktadır. Daha zor ve yorucu bir işlem olması dolayısıyla kabinlerde genellikle iki tercüman bulunur ve dönüşümlü olarak simultane tercüme yaparlar.

Fısıltı Tercüme, konuşmacının bir kişi ya da gruba yaptığı sözlü ifadeleri bir kişinin yanında bulunarak fısıltı halinde başka bir dilde aktarma yoludur.

Stenografi, bir dilde gerçekleşen konuşmanın başka bir dilde eş zamanlı olarak yazılı olarak ifade edilmesi ve kayıt altına alınması işlemidir.

Telekonferans tercüme, farklı lokasyonlarda bulunan farklı dillerde konuşan kişiler arasında iletişim sağlamak amacıyla tercümanın da aynı görüşmeye bir iletişim aracıyla bağlanıp ardıl çeviri gerçekleştirmesidir.

Fuar Tercümanlığı, fuar organizasyonlarında şirketlerin çok uluslu iletişime sağlamak amacıyla fuar organizasyonu boyunca tercümanın ardıl tercüme yapması anlamına gelir.

Sertifikalarımız