Tercüme Hesaplama


Tercüme Hesaplama

Yazılı Tercümeler

Yazılı tercüme projelerinin ücretlendirilmesi; metinlerin boşluksuz 1000 karakter üzerinden ya da sayfa sayısı üzerinden hesaplanması ile yapılmaktadır.

Her bir daktilo vuruşu 1 karakter olarak adlandırılmakta, birim olarak boşluksuz 1000 karakter baz alınarak hesaplama yapılmaktadır. Boşluksuz 1000 karakter sayısı tercüme sektöründe standart 1 sayfa olarak sayılmaktadır. Yazılı tercüme metinleri boşluksuz 1000 karakter=1 sayfa şeklinde değerlendirilir.

 1000 karakterden az metinler 1000 karakter olarak kabul edilmektedir. 250.000 karakter üzeri dosyalarda ekstra indirimli olarak ücretlendirilmektedir.

Karakter Sayısının Belirlenmesi;

Fiyat teklifi istenilen yazılı metinlerde fiyat hesaplaması yapılırken metnin boşluksuz toplam karakter sayısının bilinmesi gerekmektedir. Karakter sayısı belirlenmesi için;

 • Tercümesine ihtiyaç duyulan fiyat teklifi için iletilen dosyanın word formatında açılması gerekmektedir.
 • Word formatında olmayan dosyalar çeşitli teknik yazılımlar ile word formatına dönüştürülmektedir. Word formatında ulaşan dosyalarda bir işlem yapılması gerekmeden karakter sayısı tespiti yapılmaktadır.
 • Word formatına dönüştürülen ya da halihazırda word formatında olan dosyanın herhangi bir yerinde sol tık yaparak metnin genelini dikkate almanız sağlanır. Dosyada özellikle bir alanın ya da bir bölümün seçilmiş olmasına ve yanlış karakter sayısının dikkate alınmasını önler.
 • Word menüsünde “Araçlar” ya da “Gözden Geçir” menüsü tıklanır.
 • Açılan menüde “Sözcük Sayımı” sekmesi tıklanır.
 • Açılan ekranda metnin cümle saysı, boşluklu karakter sayısı, boşluksuz karakter sayısı, satır sayısı, sayfa sayısı, paragraf sayısı, kelime sayısı gibi bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler içerisinde ülke standartları içerisinde genel itibariyle boşluksuz 1000 karakter üzerinden hesaplama yapıldığı için “boşluksuz 1000 karakter” sayısı işlem için kullanılır.
 • Tercüme sektöründe global pazarda kelime sayısı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Müşteri talebi doğrultusunda fiyatlandırma kelime sayısı üzerinden de hesaplanmaktadır.

Hesaplama Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Çeviri yapılması talep edilen dosya tercüme şirketine ulaştırıldığı haliyle dikkate alınır, metin üzerinden herhangi bir ekleme ya da çıkarma işlemi yapılmaz.
 • Tercüme dosyası word formatı dışında pdf, xml, excel, ppt, indd ya da web sitesi linki olarak iletilmiş ise dosya, özel yazılımlar aracılığıyla word formatına dönüştürülür.
 • Dönüştürülen word dosyası içeriği eksiksiz, ve dönüşüm sırasında hatalı bir yer olup olmadığı incelenir.
 • Dönüştürülmüş word dosyası içerisindeki Araçlar­    -->    Sözcük Sayımı    -->   Boşluksuz Karakter Sayısı tespit edilir.
 • Eğer tercüme yapılacak dosya word formatında ulaştırılmış ise, dosya genel itibariyle gzden geçirilir. İçerisinde kelime sayısına dahil edilmemiş ve çevirisi yapılacak kısımlar JPEG ya da tablo olarak kalmış ise tespit edilip karakter sayısına dahil edilir. Yine yukarıdaki yolla karakter sayısı belirlenir.

Sözlü Tercüme Hesaplama

Sözlü organizasyonlarda fiyatlandırmayı belirleyen birçok unsur bulunmaktadır. Sözlü tercümelerde ilk öncelik programın süresidir. Programın türü (kongre, toplantı, seminer, konferans, makine kurulumu, fabrika, gezi, yemek, fuar), ardıl ya da simultane tercüme olması, programın yapılacağı lokasyon, şehir dışı olacaksa konaklama ve ulaşım, tercüman sayısı, çeviri dili gibi unsurlar dikkate alınarak bir fiyatlandırma yapılır. Sözlü tercümede birim genellikle gün ya da saat üzerinden belirlenmektedir.

Redaksiyon ve Edit İşlemi Hesaplama

Daha önce başka bir şirket tarafından ya da başka kişiler tarafından ya da kurum içerisinde tercüme yapılan dosyaların çeviri kalitesinin yetersiz olması sebebiyle ya da son kontrollerin ve düzeltmelerin daha profesyonel bir şirket üzerinden yapılması amacıyla redaksiyon veya edit işlemine ihtiyaç duyulur.

Yazılı metinlerde redaksiyon ve edit işlemi bışluksuz 1000 karakter ya da sayfa sayısı üzerinden hesaplanmaktadır. Tercüme edilmiş olan dosyanın halihazırda bulunan çeviri kalitesi de ücretlendirmede etkin rol oynamaktadır.

Deşifre İşlemi Hesaplama

Deşifre işlemi, görsel ya da sesli kayıtların (haber, ropörtaj, belgesel, reklam filmi, sinema filmi gibi) yazılı metin haline dönüştürülmesi işlemidir. Deşifre işlemi yapılacak dosyalarda hesaplama deşifre işlemi yapıldıktan sonra çıkan karakter sayısı üzerinden yapılır. Aynı metnin başka bir dile çevirisi yapılacak ise yazılı metnin karakter sayısı dikkate alınarak karakter sayısı üzerinden standart çeviri hesaplaması yapılmaktadır.

Yeminli Tercüme ve Noter Onaylı Tercüme Hesaplaması

Yazılı evraklarda ibraz edilecek kurum talebi doğrultusunda yeminli, noter onaylı, apostilli, konsolosluk onaylı ya da bakanlık onaylı tercüme talep edilmektedir. Bu tür tercümelerde çeviri ücreti ve yeminli tercüme ücreti tercüme şirketi tarafından tahsil edilirken, noter onayı, apostil, konsolosluk ya da bakanlık onayı gibi durumlarda masraflar tercüme dosyası sahibi kişi ya da kurum tarafından makbuz karşılığında ödenmekte, hesaplamaya dahil edilmemektedir.

Rehberlik Hizmeti Hesaplama

Rehberlik hizmetlerinde tur ya da organizasyon süresi, lokasyon, konaklama, havalimanı karşılama, transfer gibi tüm akış ve süreç belirlenip bu doğrutuda bir fiyatlandırma hesaplanmaktadır.

Kurumsal Tercüme şirketi tüm tercüme işlemlerinde, net fiyat ve bilgilendirme ile hizmet vermektedir. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0212 221 45 21 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Sertifikalarımız