Teslimat


Teslimat

Yazılı tercüme projelerinin teslimatı yapılırken edit edilebilir dosyalarda birebir düzenleme yapılarak, edit edilemeyen dosyalarda kaynak metne en yakın şekilde teslim edilmektedir. Müşteri özel talebi olması durumunda masaüstü yayıncılık hizmeti ile tercüme projelerinde profesyonel dizayn programlarında çalışma yapılır.

Yeminli tercüman onaylı, noter onaylı, apostilli evraklar ıslak imzalı ve kaşeli olarak anlaşmalı kargo şirketi ile Türkiye’nin her yanındaki müşterilerimize iletilmektedir.

Onaylı olmayan ve çıktı şeklinde talep edilmeyen yazılı tercüme dosyaları mail yoluyla ilgilisine iletilir. Teslimat yapılan dosyanın bir kopyası şirket arşivinde saklı tutulmaktadır.

Tarafımızdan yapılan tercümelerimiz standartlarımız gereği arşivlenmekte ve süresiz olarak güvencemiz altındadır…

Sertifikalarımız