Tıbbi Medikal Tercüme


Tıbbi Çeviri – Tıbbi Tercüme – Medikal Çeviri - Medikal Tercüme

Tıp, tarihin en eski bilimlerinden biridir. Globalleşen dünyada tıbbi medikal tercüme veya medikal çeviri kullanımı eskiye oranla çok daha fazla artmıştır. Günümüz teknolojisinin, iletişimin ve ulaşımın sağladığı kolaylık ve sağlık turizminin yaygınlaşması ile sağlık sorunlarına ülke bazlı çözüm arama çabası yerini dünya çapında çözüm aramaya bırakmıştır. Tıbbi tercüme ve tıbbi çeviri ciddi alt yapı, donanım, tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Bu nedenle tıbbi medikal tercümeler tıp eğitimi almış, bu sahada deneyime sahip uzman tercüman ve editörler tarafından gerçekleştirilmelidir. Tıbbi medikal tercüme, tercüme sektöründe en çok dikkat ve uzmanlık gerektiren bu parametre doğrultusunda en çok hataya maruz kalan alanlardan biridir. Tıbbi medikal tercüme alanında hatayı minimize etmek adına sorumluluk bilinci taşıyan kişi ya da kurum tarafından tercüme işlemi gerçekleştirilmelidir. Tıbbi medikal tercüme hizmeti öncesinde ihtiyaç duyulması halinde terminoloji ve sözlük çalışması yapılmalıdır. Tıbbi medikal tercüme alanında uzman kişiler tarafından çeviri işlemi gerçekleştirilmelidir. Gerekli görülmesi durumunda tıbbi medikal tercüme dosyaları hedef dildeki ülkede yerelleştirme işlemi yapılmalıdır.

Medikal Tercüme endüstriyel sağlık cihazları ve ekipmanlarının çevirisine verilen addır. Medikal tercüme sağlık sektörüne dair akla gelebilecek her türlü materyal ve ekipmanın tercüme işlemidir. Labratuar tüpleri, odyometri cihazları, tansiyon aletleri, steteskop, ameliyathane ekipmanları, ortopedik ürünler, tıbbi cihazlar gibi ürünler genellikle ülkemize yurtdışından ithal edilmektedir. Bu ürünlere dair kullanım kılavuzu tercümesi, etiket tercümesi, MSDS dosyaları gibi çeviriler medikal tercüme için en çok ihtiyaç duyulan tercüme türleridir. Medikal tercüme sırasında ürünlerin fonksiyonu, kullanımı, niteliği, kullanılacağı alanlar konusunda bilgi sahibi olabişlmek adına yapılmaktadır. Medikal tercüme tıp terminolojisine hakim, mümkünse cihaz ve aletler ile ilgili sahada deneyim sahibi kişiler tarafından çevrilmelidir. Medikal tercüme en çok medikal ürün ithalatı yapan firmaların, hastaneler, labratuar ve ürün kullanıcıları tarafından talep görmektedir.

 • Tıp kitapları tercümesi
 • Tıbbi dergilerde yayınlanan makale tercümesi
 • Akademsiyenlerin yurtdışında yayınlatmak istediği tıbbi makalelerinin tercümesi
 • Tıp dünyasında yaşanan güncel değişim ve gelişmeler ve haber tercümesi
 • Tıbbi rapor tercümesi (kan tahlilleri, biyokimya sonuçları, radyoloji, ultrason raporları)
 • Ameliyat raporu tercümesi
 • Heyet raporu tercümesi v.b.
 • Hastane ve  web siteleri
 • Doktor web siteleri
 • Tıbbi cihaz kullanım kıvauzları
 • Etiket çeviri
 • Odyometri cihazları
 • Steteskop
 • Labratuar tüpleri
 • Ameliyathane ekipmanları

Tıbbi çeviri ve medikal tercüme alanında tüm sorularınız ve detaylı bilgi için 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan kurumsal müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Sertifikalarımız