Ticari Tercüme


Ticari Tercüme / Ticari Çeviri

Küresel ticaret her geçen gün genişlemekte ve daha fazla ülkeye ve kitleye ulaşmaktadır. Küresel bir ekonominin faydaları zorlukları olmadan ortaya çıkmaz. Ticari Tercüme veya Ticari Çeviri, ticaret amaçlı her sektöre dair evrakların kaynak dilden hedef dile aktarılması işlemidir. Bankacılık, finans, sigortacılık, yatırım danışmanlığı, holdingler, fabrikalar, bankalar, finans şirketleri, ithalat ve ihracat yapan kurumların ticari faaliyetleri sırasında ticari tercümeye ihtiyaçları olmaktadır.

 • Ticari belgeler
 • Ticari yazışmalar
 • Ticari faturalar
 • Sözleşmeler
 • İhale evrakları
 • Ticari teklifler
 • Raporlar
 • Bankacılık evrakları
 • Finansal belgeler
 • Toplantı dokümanları
 • Vekaletname
 • Nevi Değişikliği
 • Kapanış Belgesi
 • Dolaşım Sertifikası Tercümesi
 • ATA Karnesi Tercümesi
 • A.TR Dolaşım Belgesi Tercümesi
 • EUR-MED Dolaşım Belge Tercümesi
 • Dilekçe Tercümesi
 • Sicil Tasdiknamesi Tercümesi
 • Mümessillik Belgesi Tercümesi
 • Toplantı Notları Tercümesi
 • Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi
 • Vergi Levhası Tercümesi
 • Faaliyet Belgesi Tercümesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
 • Kuruluş Mukavelesi Tercümesi
 • Şirket Ana Sözleşme Tercümesi
 • İK Raporu Tercümesi
 • Genel Kurul Kararı Tercümesi
 • İş Yazışmaları Tercümesi
 • Gümrük Beyannamesi Tercümesi
 • Menşei Şahadetnamesi Tercümesi
 • Teminat Mektubu Tercümesi
 • Şirket Sunum Tercümesi
 • Basın İlanı Tercümesi
 • Şirket Bülteni Tercümesi
 • Yetki Belgesi Tercümesi
 • Tadil Tasarısı Tercümesi
 • Fiyat İndeksi Tercümesi
 • Geçici Kabul Tutanağı Tercümesi
 • Kesin Kabul Tutanak Tercümesi
 • İşletme Belgesi Tercümesi
 • Etik Kurallar Tercümesi
 • Çalışma Esasları Tercümesi
 • İş Sözleşmesi Tercümesi
 • Özel Durum Açıklamaları Tercümesi
 • Şube Açma Belgesi Tercümesi
 • Taşınma Belgesi Tercümesi
 • Taahhütname ve Ortaklık anlaşmaları

Bu ve bunun benzeri evraklarda firmalar hedef ülkede ticaret yapma esnasında çeviriye ihtiyaç duymaktadır.

Ticari tercümede en önemli unsurlardan bir tanesi çeviri teslim süresidir. İthalat ihracat yapan bir firmanın gümrükte bekleyen mallarının  bir an evvel çıkışını sağlayabilmek adına üstün çaba sarf ederler. Her geçen gün firma aleyhine işlemektedir ve tercüme şirketlerinden tercüme ihtiyaçlarının en kaliteli ve en hızlı şekilde karşılanmasını talep ederler.

Ticaret ve hukuk terminolojisi spesifik olup herkes tarafından anlaşılması pek de mümkün değildir. Ticari tercüme yapan tercüman ve editörün her iki ülkenin hukuk ve ticart terminolojisine aşina olması gerekmektedir.

Kurumsal Tercüme şirketinden ticari tercüme evraklarınız için bilgi almak ve sorularınıza cevap bulmak istiyorsanız 0212 221 45 21 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Sertifikalarımız