Yerelleştirme (Lokalizasyon)


Yerelleştirme (Lokalizasyon) Hizmeti

Yerelleştirme veya lokalizasyon, yazılı bir metni ya da tercüme metnini bir ülkeye ya da yöreye göre uyarlama işlemidir. Yerelleştirme hizmeti günümüze tercüme kadar önem arz etmektedir. Yerelleştirme kitap çevirisi gibi kurgu dosyalarda çok fazla talep oluşturmazken, özellikle ticari alanda çok fazla talep edilmektedir.

Yerelleştirme tercüme işleminden daha çok yazılı metnin hedef dildeki kültür yapısına, inanç sistemine, ticari hayata, para birimine, ölçü birimlerine, hukuk sistemine, toplum değer yargılarına ve yaşam şekline göre uyarlanma işlemidir. Bundan dolayı yerelleştirme yapan kişinin çok iyi dilbilgisi ile birlikte hedef ülke veya ülkelerin yaşam şeklini, coğrafi yapısını ve buna benzer birçok unsuru biliyor olması gerekmektedir. Kaliteli bir yerelleştirme işlemi genellikle native speaker tercümanlar tarafından ya da o ülkede uzun yıllar boynunca yaşamış, eğitim almş ayrıca tercüme terminoloji anlamında da profesyonel bilgi düzeyine sahip kişiler tarafından yapılabilmektedir.

Web sitesi ile yurtdışı pazara açılmayı hedefleyen bir şirketin web sitesinin tercümesi yapılmış ve hazır bir hale gelmiş olması için web sitesindeki sloganların, para birimlerinin, ölçü birimlerinin, tarih ve saatlerin, atasözlerinin, deyimlerin ve buna benzer birçok unsurun kaynak dildeki anlatımla aynı anlamda ama bazen farklı bir cümle ile aynı amaçta yeniden belirtilmesi gerekmektedir.

Yerelleştirme çoğunlukla ürün esaslı yapıldığı için yerelleştirme tercümesi daha çok sanayi ve üretimin bir parçası olarak görülmektedir. Yerelleştirme bir dilin en etkin şekilde kullanım biçimidir.

Yerelleştirme yapılmış bir metinde kültürler arası fark ortadan kaldırılır ve yabancı pazarda yerel firmalarla aynı etki ve eşitliği sağlar.

Aynı dildeki bazı kelimeler farklı ülkelerde farklı anlamlara gelmektedir. Yerelleştirme veya lokalizasyon bu konuda ortaya çıkabılecek sorunları ortadan kaldırır. Yerelleştirme, farklı diller arasındaki dil farklılığının yanı sıra kültür farklılığının ortadan kalması ve aynı dilin konuşulmasıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Sertifikalarımız