Sık Sorulanlar


Tercüme, bir dilde yazılı ya da sözlü olarak gerçekleştirilen ifadelerin başka bir dile aktarılması işlemidir.

Tercüme yapılması için birçok neden mevcuttur. Vize başvurularında vize evrakları tercümesi, vatandaşlık ya da ikamet izni sırasında evrak tercümesi, şirket kuruluşları, gayrimenkul, araç, işyeri alım satım ve devir işlemlerinde, uluslararası şirket ortaklıkları ya da işbirliklerinde sözleşmelerde, yurtdışı dergilerde yayınlanan akademik makalelerde, tez veya ödevlerde, fuar ya da firma tanıtımlarında katalog, broşür, dergilerde, global pazara açılmak isteyen web siteleri ve e-ticaret sitelerinin çevirilerinde, yurtdışında sağlık hizmeti almak adına rapor, tahlil veya ameliyat raporlarında, makine ve cihazların kullanım kılavuzları, çok uluslu konferans, seminer, toplantı gibi organizasyonlarda, kitap, dergi gibi yayınların global anlamda yayınlanması gibi günlük yaşam, eğitim, iş hayatı gibi birçok konuda ve alanda tercüme ihtiyacı doğmaktadır.

Bir ülkenin resmi diline ait olmayan her tür yazılı ya da sözlü ifade özellikle resmi kurumlara ibraz edilmek amacıyla, ya da çok uluslu bir çalışmanın, anlaşmanın içerisinde yer alıyorsanız, ya da çok uluslu bir pazar hedefliyorsanız hedef kitlenizin çok dilli olması sebebiyle kitlelere ulaşmak amacıyla tercüme hizmeti alınır.

Dünya dili olarak kabul edilmesi sebebiyle en çok çeviri talebi gören dil kuşkusuz İngilizce olmakla beraber tercih edilen dil yapılacak işleme, ülke veya dünya gündeminde yaşanan değişikliğe ve birçok kritere bağlı olarak değişmektedir.

Tercüme türleri ilk etapta yazılı ve sözlü tercüme olarak ikiye ayrılmaktadır. Yazılı ve sözlü tercüme de kendi içerisinde birçok alt dala ayrılır.

Tercüman olmak için en az iki dili profesyonel düzeyde mümkünse dilin kültürel yapısına kadar bilmek gerekir. Bunun için üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim alınabileceği gibi, bireysel çabalarla ya da yurtdışında yaşam sürdürmüş olarak edinilebilir. Önemli olan gelişime ve araştırmaya açık olmak ve dil bilgisi düzeyinin gerçekten başarılı olmasıdır.

Yeminli tercüman, özellikle üniversitelerin çeviri bilim, dil edebiyat, mütercim tercümanlık gibi bölümlerinden mezun olan ya da iki dili de profesyonel düzeyde bildiğine dair diploma veya sertifika ile bunu kanıtlayabilen bireylerin mümkünse bir tercüme bürosuna bağlı olarak noterlik makamlarında yemin etmeleri sonucu elde edecekleri zabıt sayesinde edindikleri sıfattır.

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından bir dosyanın veya evrakın çevirisinin tamamlanıp sonrasında kendisinin tercümeyi doğru yaptığına dair beyanının ve kaşe imzasının bulunduğu tercüme türüdür. Yeminli tercüme ancak bir noterlik makamında kayıtlı yemin zabıtı bulunan tercümanlar tarafından hazırlanabilir.

Noter onaylı tercüme, yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan evrakın en az iki nüsha halinde hazırlanıp, yeminli tercüman kaşe imzası sonrasında zabtının bulunduğu noterlik makamında noter tarafından tasdik edilmesidir. Noter onayı yapılan her evrakın bir nüshası noterlik makamı arşivlerinde muhafaza edilir.

Yeminli tercüme bir noterde yemin zabtı bulunan bir tercümanın kaşe ve imzasını taşırken noter onaylı evraklar yeminli tercüman tarafından kaşe imza yapıldıktan sonra yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noterlik makamınca da onaylanır. Yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme evrakın ibraz edileceği kurumun talebi doğrultusunda ya da müşteri talebi doğrultusunda belirlenir.

Tercüme dosyalarında fiyatlandırma genellikle boşluksuz 1000 karakter üzerinden ya da sayfa sayısı üzerinden (standart 1 sayada boşluksuz 1000 karakter olduğu varsayılır) kaynak dil, hedef dil, terminoloji gibi birçok unsur dikkate alınarak yapılır. Sözlü tercümelerde ise hesaplama genellikle gün, saat üzerinden programın yapısı, lokasyonu, tercüman sayısı ekipman gibi birçok konu sorgulanarak yapılır.

Tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken ilk konu müşteri odaklı olmak ve müşteri talepleridir. Kaliteli, akıcı bir dil kullanılması, dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına uygun olması, terminolojisi ve ne amaçla kullanılacağı dikkate alınmalıdır.

Tercüme dosyanın türüne göre, firmanın faaliyet alanına göre belirlenmektedir. Tıbbi, teknik, hukuki, finans, akademik, otomotiv, enerji, makine, endüstri, tekstil, inşaat, ticari, matbu,bilişim, savunma sanayi, yat ve gemicilik, uzay bilimleri tercüme uzmanlık alanlarının başlıcalarıdır.

Editör olmak için tercüme ve edit yapılacak her iki dili çok iyi düzeyde bilmek gerekir. Ayrıca yazım ve imla kuralları ve dilbilgisi yanı sıra iyi düzeyde edebi bilgiye aşina olunmalıdır. Tüm bunların yanı sıra iyi bir denetim ve gözlem yeteneği, bilenen dillerin kültürlerine aşina olmak, ve tercümanlık konusunda deneyimli olmak gerekmektedir.

Kitap tercümesi özellikle yayınevleri tarafından yoğun talep oluşturmaktadır. Kitap tercümesi standart tercüme hizmeti dışında bir alan olmakla birlikte yüksek düzeyde edebiyat alanında başarılı olunması gereken bir alandır. Soyut kavramlar, iki kültür arasında olma, betimlemeler, deyimler, atasözleri gibi birçok konuda deneyim ve başarı elde etmiş entellektüel düzeyi yüksek tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Tercüme şirketleri ve yayınevleri ile anlaşarak bir kitabın bir dilden başka bir dile aktarımı ve bir nevi bir tercümanın kendisini ölümsüzleştirmesinin yoludur kitap çevirisi.

Sözlü tercüme, yazılı metinlerde olduğu gibi bir konunun bu kez yazılı değil sözlü olarak aktarımı sırasında dilin başka bir dile çevirisidir. Sözlü tercüme birkaç farklı şekilde yapılmaktadır. Ekipmanlı ve ekipmansız olarak yapılacak olması ilk belirleyici unsurdur.

Sözlü tercüme simultane, ardıl, fısıltı, refakat, rehberlik, fuar tercümanlığı gibi birçok türde ele alınmaktadır. Türü belirleyen organizasyon yapısıdır.

Tercüme alanında faaliyetlerin ilk gerekliliklerinden biri olan deneyim simultane tercüme konusunda da ciddi bir unsurdur. Okullarda alınan eğitim veya alaylı olarak kabinde edinilen gözlem ve deneyimler sonucu elde edilir. Simultane tercüme anlık gelişen bir olay olduğu için iyi bir takip becerisi ve anlık düşünme yeteneği gerektirir.

Freelance tercüman, bir ya da birkaç tercüme şirketine bağlı olarak ofis ortamına ya da mesai saatlerine gerek duymadan proje bazlı çalışma şeklidir. Proje bazlı çalışılır ve projenin teslim tarihine ve firma çalışma şart ve koşullarına bağlı olarak esnek zaman dilimlerinde teslim tarihi esas alınarak yürütülen bir çalışma şeklidir.

Tercüme şirketlerine genellikle iş bulma sitelerindeki ilanlardan, İK veya iletişim sayfalarından ya da direkt olarak yüz yüze görüşme ile başvuru yapılabilir.

Yeminli tercüman olmak şart değil, eğer gerekli kriterler sağlanıyorsa bir tercihtir.

Eğer tercüme yapmak istediğiniz her iki dili de profesyonel düzeyde bildiğinize dair diploma ya da sertifikaya sahipseniz bireysel olarak da yeminli tercüman olabilirsiniz. Yalnız yeminli tercüman olmak bir tercüme şirketi kanalıyla daha kolay olacaktır ve iş yoğunluğunuz ve iş akışınız tercüme şirketi kanalıyla daha fazla olacaktır.

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek bir başka ülkede kullanımının sağlayan bir tasdik ve onay sistemidir. Bir evraka apostil işlemi yapılması, o evrakın o ülke yetkili ve resmi kurumlarınca doğruluğunun ve gerçekliğinin ispatı anlamına gelir. Apostil işleminin kuralları 6 Ekim 1961 yılı Lahevy Konvansiyonu ile tespit edilmiştir.

Apostil, ülke resmi makamları tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti menşeli evraklarda kaymakamlıklar tarafından yapılmaktadır. Tercüme evrakının apostil işlemi dile göre değişiklik göstermekte olup valilik ya da kaymakamlıklar tarafından yapılmaktadır.

Terminoloji, kısaca bir metnin ya da sözlü ifadenin teknik yapısıdır. Tıbbi bir rapor ya da ameliyat raporu tıbbi terminoloji, bir sözleşme ya da kanun maddeleri ya da dava dosyaları hukuki tercüme, bir akademik çalışma, tez, ödev, makale akademik tercüme, bir makinenin kullanım kılavuzu teknik tercüme olarak adlandırılır.

Makine çevirisi yapay zekanın özellikle son dönemlerde halka arz edildiği doğrultuda çok ciddi anlamda geliştiği görülmektedir. Ancak dil yaşayan bir varlıktır ve ifade şekli belirli bir formüle bağlı olmayıp bireye, yöreye vs birçok konuya bağlı değişiklik gösterir. Ayrıca yapay zeka öğreticisini baz alır ama çok çeşitli kullanım, öğrenim şekli olduğu için ve en önemlisi dil anlatım şekli her zaman somut verilere dayalı olmadığı için istenmeyen sonuçlar elde etme ihtimali bulunmaktadır.

Yerelleştirme, bir dilden başka bir dile çevirisi yapılmış olan bir dosyanın yeterli görülmeyip hedef dildeki ülkede yaşayan ya da vatandaşı olan tercümanlar tarafından o ülkenin kültürü, inanç sistemi gibi birçok kriter baz alınarak yapılan düzenleme işlemidir.

Bir reklam metni ya da reklam kampanyası, bir slogan, bir deyim, bir mecazın o ülke kriterlerinde (inanç, sosyal yaşam, kültür, gelenek, görenek ve örf adetleri) çerçevesinde değerlendirilerek anlatılmak istenileni farklı kelimelerle de olsa aynı anlam ve hissi, aynı bakış açısını oluşturacak şekilde düzenleme işlemidir.

Tercüme hesaplamada kullanılan her daktilo vuruşuna bir karakter denir. Toplamda boşluksuz 1000 karakter üzerinden birim fiyat belirlenir.

Bir sayfada standart ortalama 1000 boşluksuz karakter olduğu varsayılır.

1000 boşluksuz karakter sayısı ortalama 150- 180 kelime arasında değişiklik göstermektedir.

Tercüme ücretleri, dosyanın karakter sayısı, hedef dil, kaynak dil, teslim tarihi, yapılacak işlemlere bağlı olarak birçok kriter üzerinden hesaplanır. Boşluksuz 1000 karakter üzerinden belirlenen birim fiyatın toplam karakter sayısı ile çarpılıp 1000’e bölünmesi ile bulunur.

Tercüme dosyalarının ücretleri tek tip bir hesaplama sistemine bağlı olmayıp, müşteri talebi doğrultusunda işin içine birçok etken dahil olabilir.

Ödemenizi tercüme şirketinin ödeme sistemlerine bağlı bulunarak yapabilirsiniz. EFT/Havale, elden, çek gibi firmadan bilgisini alabileceğiniz ve firma tarafından kabul edilen metotlarla ödeme yapabilirsiniz.

Noterli tercüme yeminli tercüman tarafından çevirisi ve onayı yapılan dosyanın sonrasında noter tarafından onaylanma işlemidir. Notersiz tercüme sadece yeminli tercüman tarafından onaylanmış ya da hiç onaya gerek duymaksızın maille soft copy olarak iletilen tercüme şeklidir.

Noter tasdiki gereken evrakların tercümesi ve noter onay işlemi için bir yeminli tercüme şirketinden detaylı bilgi almanı gerekmektedir. Tercüme şirketi yetkilileri sizi gerekli şekilde yönlendirecektir.

Tercüme evraklarınızın noter onay işlemi dilerseniz şirketim tarafından gerçekleştirmekte olup doğrudan kullanabileceğiniz şekilde teslim edebiliyoruz. Dilerseniz lokasyon avantajı ile dakikalar içerisinde noter onayını siz de gerçekleştirebiliyorsunuz.

Firmamız tarafından yapılan tercüme dosyaları tüm tercüme şirketlerinde olduğu gibi bağlı bulunduğu ya da yemin zabtının bulunduğu noterler tarafınca işlem görmektedir. Tercümanın yemin zabtının bulunması esas olduğu için başka bir noterde işlem görmeyecektir.

DTP’nin açılımı İngilizce kökenli olup “Desktop Publishing” anlamına gelmektedir. Grafik tasarımı ve görsel düzenlemesi yapılacak veya yapılması talep edilen dosyalar için kullanılan hizmet şeklidir.

Üniversiteden kabul kağıdı tercümesi Adli Sicil Belgesi Hibe Belgesi Sağlık güvencesi Taahhütname Öğrenim anlaşması Pasaport tercümesi ile birlikte gideceğiniz ülke için vize evrakları ve tercümeleri Katılım sertifikası Confirmation of Exchange Belgesi’nin aslı Transkript tercümesi

* Üniversiteden kabul kağıdı tercümesi * Adli Sicil Belgesi * Hibe Belgesi * Sağlık güvencesi * Taahhütname * Öğrenim anlaşması * Pasaport tercümesi ile birlikte gideceğiniz ülke için vize evrakları ve tercümeleri * Katılım sertifikası * Confirmation of Exchange Belgesi’nin aslı * Transkript tercümesi

Pasaportunuzun noter onaylı tercümesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra ibraz edeceğiniz tüm yabancı dildeki evrakların çevirisi yapılmalıdır.

Tercüme sektöründe son okuma anlamına da gelen proofreading tercüme metnine son bütünlüğü kazandırmak amacıyla yapılır.

Yerelleştirme yazılı bir metni ya da tercüme metnini bir ülkeye ya da yöreye göre uyarlama işlemidir.

Yabancı ülke vatandaşı ya da yabancı sermayeli bir şirketin Türkiye’de resmi işlem yapabilmesi ve Ticaret Odasında şirket kuruluşu sırasında yabancı vatandaşların yeminli tercüman bulundurması gerekmektedir. Ayrıca pasaportlarının noter onaylı tercümesi bulundurulmalıdır.

Yabancı ülke vatandaşı ya da yabancı sermayeli bir şirketin Türkiye’de resmi işlem yapabilmesi ve Ticaret Odasında şirket kuruluşu sırasında yabancı vatandaşların yeminli tercüman bulundurması gerekmektedir. Ayrıca pasaportlarının noter onaylı tercümesi bulundurulmalıdır.

Yabancı ülke vatandaşlarının tüm resmi işlerde olduğu gibi nikah töreni sırasında da anadilde yeminli tercümana ihtiyacı bulunmaktadır.

Yabancı ülke vatandaşı noter işlemleri sırasında pasaportunun yeminli ve noter onaylı tercümesini yaptırmalı ve noterlik makamında yapacakları satış, devir gibi işlemlerde notere kayıtlı yeminli tercüman bulundurmalı sözlü ifadelerini tercüme etmelidir.

Şirket bilgi ve gizlilikleri üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Tercüme şirketinden gizlilik sözleşmesi talep edilir, taraflarca imzalanır ve her iki tarafta da birer ıslak imzalı kopyası saklanır.

Fuar tercümanı ya da mihmandar olmak için iyi düzeyde sözlü tercüme yapabiliyor, her iki dilde de bilgi düzeyinin iyi olması gerekiyor. Bir tercüme şirketine Cvniz ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Türkiye’de yapılan tercüme, ibraz edeceğiniz kurum talebi doğrultusunda yeminli, noter onaylı ya da apostilli olarak hazırlanır. Resmiyet kazanan evrakınızı yurtdışında da kullanabilirisiniz.

İngiltere İçişleri Bakanlığı için Türkiye’de yaptırdığınız yeminli tercümenin taratılmış halinin çıktısını almanız yeterli olmaktadır.

Tercüme şirketleri EN 15038, ISO veya çeşitli ülkelerde yer alan sertifikalar ile kalite standartları sağlanmaktadır.

Kurumsal Tercüme şirketi olarak şirketinizin tercüme konusunda ihtiyaçlarını belirliyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız ile firmanıza özel planlama yapabiliyoruz.

Simültane tercüme ihtiyaçlarınızda ekipman talebinizi bildirdiğinizde simültane ekipman tahsis ediyoruz.

Yabancı ülke vatandaşları özellikle kamu kurumlarında ve resmi kurumlarda işlem yaptırmadan önce kimlik ve kimliğin noter onaylı çevirisini ibraz etmek zorundalar. Türkçe biliyor olsalar da kamu kurumlarında işlem yaptırırken yeminli tercüman bulundurmak zorundalar.

Web sitesi tercümesinde en önemli unsurlardan biri SEO uyumlu tercüme hizmeti sağlanmasıdır. Web sitelerinizin çevrisi yapılmadan önce bu konuda çalışma yapıyoruz ve gerekirse sizlerle veya teknik ekibinizle iletişime geçiyoruz.

Web sitesi tercümesi konusunda firmamız teknik ekibinden teknik destek alabilirsiniz. Özel ve uzmanlık gerektiren konularda ayrıca hizmet almak için müşteri hizmetlerimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ankara Anlaşması ve İkamet İzni konusunda danışmanlık hizmeti ya da evrak takibi yapılmamakta. Evraklarınızın tercüme ve onay işlemlerini yaptırıyoruz.

Katalog tercümesi konusunda birebir düzenleme yapılması için özel yazılım ve programlarda DTP hizmeti sağlıyoruz. Basıma hazır bir katalog teslim almak istiyorsanız bu talebinizi dosyanızı bize iletirken bildirmeniz gerekmektedir. Belirtilmediği sürece dosyalarınız anlaşılır bir şekilde word formatında teslim edilmektedir.

Tercüme yapılmasını istediğiniz tüm dosyalarınızı word, excel, xml, pdf, jpeg, ppt gibi formatlarda bize maille, whatsapp hattımızdan, kargo ya da elden ulaştırabilirsiniz.

Kurumsal çözüm ortaklarımıza firmalarına özel müşteri temsilcisi yönlendiriyoruz. Firmanıza dair yapılan tüm projeler konusunda bilgi sahibi olabiliyorsunuz.